PROPOZÍCIE

NN URBAN CITY RACE: CHALLENGE 2019 (UCR: CHALLENGE 2019)

Hlavný organizátor: UCR, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava, SR, v spolupráci s  BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, SR
Hlavný rozhodca: Ján Landl
Dátum: 16.03.2019
Lokalita: Námestie M.R.Štefánika, Eurovea, Bratislava, Slovenská republika
Druh pretekov: Šprint
Čas začiatku: 10:00 hod., predpokladané finále v poobedných hodinách.
Účastnícky limit: 200 pretekárov v hlavnej kategórii + deti
Štartové vlny: Štartovať sa bude v 20 minútových vlnách, v 2 minútových intervaloch v počte dvojice pretekárov. Každý pretekár bude mať svoju vlastnú dráhu. Počas registrácie je možné si zvoliť svoju vlnu. Pre mužov sú k dispozícií štartové vlny v čase od 10:00-12:00 vrátane, pre ženy vlny v čase od 12:20-13:00 hod (platí pre kvalifikačné kolá). V prípade naplnenia kapacity vlny, budú k dispozícií len voľné vlny. Informácie k štartovým vlnám budú zverejnené na webe www.ucr.sk v týždni konania podujatia. Účastníkom, ktorí si štartový čas nezvolia, bude pridelený organizátorom. Maximálna kapacita vlny je 20 pretekárov. Dostavte sa minimálne 1 hodinu pred vašim plánovaným štartom.

Pravidlá pretekov:

MUŽI

KVALIFIKÁCIA

ŠTVRŤFINÁLE

SEMIFINÁLE*

FINÁLE*

140

70

20

10

                  * povinnosť zdolať všetky prekážky

ŽENY

KVALIFIKÁCIA

ŠTVRŤFINÁLE

SEMIFINÁLE*

FINÁLE*

60

30

-        

10

                     * povinnosť zdolať všetky prekážky
                                 ** ženy postupujú zo štvrťfinále priamo do finále

- v momente keď pretekára na trati dobehne pretekár z ďalšej vlny, je pomalší pretekár povinný pustiť rýchlejšieho a následne po jeho prebehnutí môže pokračovať;
- opakovanie neúspešnej prekážky v prípade semifinále a finále je povolené;
- pretekári sú povinní rešpektovať pokyny rozhodcov a usporiadateľov;
- akékoľvek námietky/protesty budú vyhodnocované vždy po skončení príslušného kvalifikačného kola.

Tresty: V prípade nezdolanie prekážky je pretekár povinný absolvovať 10 burpees. Za platný pokus sa berie burpee vtedy, keď v spodnej polohe dôjde k dotyku hrudníka zeme a v hornej polohe je nutný výskok s rukami za hlavou. V prípade porušenia pravidiel je burpee neplatný. Tento trest sa nevzťahuje na semifinále a finále, kde je účastník povinný splniť všetky prekážky.

Prihlasovanie:
- on-line do 14.03.2019 prostredníctvom predpredaj.sk a ucr.sk
- osobne v piatok 15.03.2019 od 12:00 do 18:00 hod v Eurovea
- osobne v sobotu 16.03.2019 od 07:30 do 09:00 hod v Eurovea, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit. 

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:
a)     Reverz,
b)     Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka / vrátane prevzatia štartového balíka iného tímu ako toho, ktorého ste členom).

Všetky ostatné súhlasy vzťahujúce sa k GDPR si zakliknete v rámci registrácie na stránke www.predpredaj.sk

Prihlásenie je možné pre účastníka, ktorý ma 18 rokov a viac.

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info@ucr.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: na mieste konania podujatia:
v piatok 15.03.2019 od 12:00 do 18:00 hod.
v sobotu 16.03.2019 od 07:30 do 09:00 hod. 

Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia www.ucr.sk

Štartovné (v závislosti od dátumu platby):
20€ pri zaplatení do 28.02.2019
25€ pri zaplatení do 15.03.2019, resp. priamo na podujatí počas prezentácie, ak nebude naplnený účastnícky limit

10€ štartovné pre deti  

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho písomným súhlasom zaslaním mailom na adresu info@ucr.sk), môžete tak urobiť písomne na info@ucr.sk najneskôr do 28.02.2019. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi.
Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.
Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Kategórie: Muži a ženy, vekové kategórie nie sú definované, vyhlásení budú len prví traja muži a prvé tri  ženy v absolútnom poradí. 

Štartový balíček obsahuje:
účastnícky batôžtek s logom podujatia
čelenka Eleven sportswear s logom podujatia
medailu po prebehnutí cieľom
občerstvenie v cieli
reklamné predmety od partnerov podujatia
možnosť využiť šatne na prezlečenie
možnosť uschovať si počas behu veci v úschovni

Informácie:
Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.ucr.sk

Kontakty: telefón:  00421/904 404 638
                        e-mail:   info@ucr.sk

Vecné ceny:
-   prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny

Šatne a úschovňa:
Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v Eurovea (presné miesto bude oznámené).

WC:
WC sú k dispozícií v priestoroch Eurovea.

Zdravotná služba:
V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor UCR, s.r.o si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás !!!

PROPOZÍCIE
2. ročník NN URBAN CITY KIDS CHALLENGE 2019 (NN UCR KIDS CHALLENGE 2019)

Hlavný organizátor: Urban city race, s.r.o., Červeňova 28, 811 03 Bratislava, SR, v spolupráci s    BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06, Bratislava, SR
Dátum: 16.3.2019
Lokalita: Eurovea, Bratislava
Kategórie a prekážky: A – od 4 do 10 rokov (rok narodenia 2009 až 2015) – 4 prekážok
                                    B – od 11 do 15 rokov (rok narodenia 2008 až 2004) – 6 prekážok
Čas začiatku: 14:00 hod. Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (A a B) v dvoch pripravených a súbežných dráhach, samostatne najprv dievčatá potom chlapci.
Účastnícky limit: 100 detí
Tresty: Variant 5 drepov
Štartovné: Jednotná cena 10€ bez ohľadu na dátum platby.

Štartový balík obsahuje:
štartové číslo bez čipu
detsku čelenku Eleven sportswear s logom podujatia
medailu po prebehnutí cieľom,
občerstvenie po dobehu do cieľa,
možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,

Prihlasovanie:
- on-line do 14.03.2019 prostredníctvom predpredaj.sk a ucr.sk
- osobne v piatok 15.03.2019 od 12:00 do 18:00 hod v Eurovea 
- osobne v sobotu 16.03.2019 od 07:30 do 09:00 hod v Eurovea, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit. 

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:
a)     Reverz,
b)     Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka / vrátane prevzatia štartového balíka iného tímu ako toho, ktorého ste členom).

Všetky ostatné súhlasy vzťahujúce sa k GDPR si zakliknete v rámci registrácie na stránke www.predpredaj.sk

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info@ucr.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: na mieste konania podujatia
v piatok 15.03.2019 od 12:00 do 18:00 hod.
v sobotu 16.03.2019 od 07:30 do 09:00 hod.
Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia www.ucr.sk

Meranie časov a výsledky:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť. Organizátor zverejní po podujatí na www.ucr.sk mená prvých troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez uvedenia ich poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.

Odmeny: 
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

Šatne a úschovňa:
Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v Eurovea (presné miesto bude oznámené).

WC:
WC sú k dispozícií v priestoroch Eurovea.

Zdravotná služba:
V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor Urban city race, s.r.o si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás !!!