PROPOZÍCIE
3. ročník NN URBAN CITY RACE 2019 (NN UCR 2019)

Hlavný organizátor: Urban city race, s.r.o., Červeňova 28, 811 03 Bratislava, SR, v spolupráci s BE COOL, s.r.o. a BE COOL Bory s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, SR
Dátum: 9. Jún 2019
Lokalita: Hlavné námestie, Bratislava, Slovenská republika
Dĺžka trate:  10 km s prekážkovými zónami
Čas začiatku:  09:00 hod. Štartovať sa bude vo vlnách. Počas registrácie si vyberte svoju vlnu a vaše zaradenie si môžete skontrolovať v štartovej listine.
Účastnícky limit: 800 pretekárov

Štartové vlny:   Pretekári budú štartovať každých 15 minút. Prvé dve vlny (9:00, 9:05) budú rezervované pre kategórie ELITE MUŽI, ELITE ŽENY. Vlna pre štafety je určená ako posledná, časovo v závislosti od počtu prihlásených. ELITE účastníci si priplácajú 5€ k základnému štartovnému. Štartový čas si môžete určiť pri registrácii. Informácie k štartovým vlnám budú zverejnené na webe www.ucr.sk pred podujatím. Tým, ktorí si štartový čas nezvolia, bude pridelený organizátorom. Maximálna kapacita vlny je 50 pretekárov. V jednej vlne pretekajú spoločne muži aj ženy. Pretekárom bude umožnené vojsť do koridoru 10 minút pred štartom vlny. Na podujatie sa dostavte minimálne 1 hodinu pred vašim plánovaným štartom.

Tresty:   V prípade nezdolanie prekážky je pretekár povinný absolvovať 20 burpees. Za platný pokus sa berie burpee vtedy, keď v spodnej polohe dôjde k dotyku hrudníka zeme a v hornej polohe je nutný výskok s rukami za hlavou. V prípade porušenia pravidiel je burpee neplatný.

Prihlasovanie:
- on-line do 06.06.2019 prostredníctvom predpredaj.sk a ucr.sk
- osobne v sobotu 08.06.2019 od 12:00 do 18:00 hod. na Primaciálnom námestí, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit
- osobne v nedeľu 09.06.2018 od 07:30 do max. jednej hodiny pred štartom svojej vlny na Primaciálnom námestí, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit.

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty (k stiahnutiu tu):
a)   Reverz 

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info(at)ucr.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.
 
Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: na mieste konania podujatia
• v sobotu 08.06.2019 od 12:00 do 18:00 hod. na Primaciálnom námestí, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit
• v nedeľu 09.06.2019 od 07:30 do max. jednej hodiny pred štartom svojej vlny na na Primaciálnom námestí, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit.
Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia                          ucr.sk

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora