PROPOZÍCIE

                                                                                              URBAN CITY RACE: CHALLENGE 2018 (UCR: CHALLENGE 2018)

Hlavný organizátor: UCR, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava, SR, v spolupráci s  BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, SR 

Dátum: 3.2.2018

Lokalita: Refinery Gallery, Bratislava, Slovenská republika

Druh pretekov: Šprint

Čas začiatku: 10:00 hod., predpokladané finále v poobedných hodinách.

Účastnícky limit: 300 pretekárov

Štartové vlny: Štartovať sa bude v 20 minútových vlnách, v 2 minútových intervaloch v počte dvojice pretekárov. Každý pretekár bude mať svoju vlastnú dráhu. Počas registrácie je možné si zvoliť svoju vlnu a skontrolovať. V prípade naplnenia kapacity vlny, budú k dispozícií len voľné vlny. Informácie k štartovým vlnám budú zverejnené na webe www.ucr.sk v predstihu. Tí, ktorí si štartový čas nezvolia, bude im pridelený organizátorom. Maximálna kapacita vlny je 20 pretekárov. Dostavte sa minimálne 1 hodinu pred vašim plánovaným štartom.

Pravidlá pretekov:

- 1. kolo – kvalifikácia 300 pretekárov

- 2. kolo – štvrťfinále 100 pretekárov (zloženie bližšie špecifikované počas pretekov)

- 3. kolo – semifinále 20 mužov, 20 žien (povinnosť zdolať všetky prekážky)

- 4. kolo – finále 10 mužov, 10 žien (povinnosť zdolať všetky prekážky)

- v momente keď pretekára na trati dobehne pretekár z ďalšej vlny, je pomalší pretekár povinný pustiť rýchlejšieho a následne po jeho prebehnutí môže pokračovať

- opakovanie neúspešnej prekážky v prípade semifinále a finále je povolené.

- pretekári sú povinní rešpektovať pokyny rozhodcov a usporiadateľov

- akékoľvek námietky budú vyhodnocované až po skončení pretekov

Tresty: V prípade nezdolanie prekážky je pretekár povinný absolvovať 20 burpees. Za platný pokus sa berie burpee vtedy, keď v spodnej polohe dôjde k dotyku hrudníka zeme a v hornej polohe je nutný výskok s rukami za hlavou. V prípade porušenia pravidiel je burpee neplatný. Tento trest sa nevzťahuje na semifinále a finále, kde je účastník povinný splniť všetky prekážky.

Prihlasovanie:

- on-line do 31.1.2018 prostredníctvom predpredaj.sk a ucr.sk

- osobne v piatok 2.2.2018 od 10:00 do 18:00 hod v v OC Retro – Bratislava marathon running store, Nevädzová 6, 82101 (v prípade, ak by došlo k zmene alebo úprave lokality, prípadne bude naplnený účastnícky limit, budeme vás informovať)

- osobne v sobotu 3.2.2018 od 07:30 do 09:00 hod v Refinery Gallery, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit. 

Pred podujatím vám na váš email zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti. Na podujatie je potrebn priniesť aj vytlačené ďalšie dokumenty, ktoté sú potrebné na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka.

Ide o nasledovné dokumenty ( k stiahnutiu tu ):

a)     Súhlas so spracovaním osobných údajov;

b)     Prehlásenie o zdravotnom stave;

c)     Reverz;

d)     Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka / vrátane prevzatia štartového balíka iného tímu ako toho, ktorého ste členom) - postačujúce je ručne napísané splnomocnenie

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info@ucr.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

• v piatok 2.2.2018 od 10:00 do 18:00 hod.

• v sobotu 3.2.2018 od 07:30 do 09:00 hod. 

Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia www.ucr.sk

Štartovné (v závislosti od dátumu platby):

• 30 € pri zaplatení do 31.12.2017

• 35 € pri zaplatení do 3.2.2018, resp. priamo na podujatí počas prezentácie, ak nebude naplnený účastnícky limit

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho písomným súhlasom zaslaním mailom na adresu info@ucr.sk), môžete tak urobiť písomne na info@ucr.sk najneskôr do 22.01.2018. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi.
Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Kategórie: Muži a ženy, vekové kategórie nie sú definované, vyhlásení budú len prví traja muži a prvé tri  ženy v absolútnom poradí. 

Štartový balíček obsahuje:

• štartové číslo spolu s čipom na meranie času (čip je samostatný a je potrebné ho mať umiestnený na nohe, za čip sa platí záloha 10€, ktorá bude vrátená pri odovzdaní čipu), v prípade odpadnutia čísla bude každému pretekárovi pre prezentácií udelený náramok na ruku so štartovým číslom.

• účastnícky batôžtek s logom podujatia

• kompresné návleky s logom podujatia

• čelenka Eleven sportswear s logom podujatia

• medailu po prebehnutí cieľom

• občerstvenie v cieli

• pasta párty

• reklamné predmety od partnerov podujatia

• možnosť využiť šatne na prezlečenie

• možnosť uschovať si počas behu veci v úschovni

• možnosť zúčastniť sa 6 hod. workout challenge v areáli Refinery Gallery

• možnosť zúčastniť sa prednášok Ceztrenera.sk v areáli Refinery Gallery

• možnosť zúčastniť sa Golem challenge – súťaží o vecné ceny

Informácie:

Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.ucr.sk

Kontakty: telefón:  00421/904 404 638

                  e-mail:   info(at)ucr.sk

Vecné ceny:

-   prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny

Šatne a úschovňa:

Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch Refinery Gallery.

WC:

WC sú k dispozícií v priestoroch Refinery Gallery.

Zdravotná služba:

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor UCR, s.r.o si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

 Tešíme sa na Vás !!!