PROPOZÍCIE

2. ročník NN URBAN CITY RACE 2018 (NN UCR 2018) Hlavný organizátor:     Urban city race, s.r.o., Červeňova 28, 811 03 Bratislava, SR, v spolupráci s    BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, SR a BE COOL Bory, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava
Dátum:                         9. Jún 2018
Lokalita:                      Bratislava, Slovenská republika so štartom v centre mesta
Dĺžka trate:                 9 km s prekážkovými zónami
Čas začiatku:               09:00 hod. Štartovať sa bude vo vlnách. Počas registrácie si vyberte svoju vlnu a vaše zaradenie si môžete skontrolovať v štartovej listine.
Účastnícky limit:          600 pretekárov

Štartové vlny:

Pretekári budú štartovať každých 20 minút. Prvé dve vlny (9:00, 9:10) budú rezervované pre kategórie ELITE MUŽI, ELITE ŽENY. Vlna pre štafety je určená na čas 10:40. ELITE účastníci si priplácajú 5€ k základnému štartovnému. Štartový čas si môžete určiť pri registrácii. Informácie k štartovým vlnám budú zverejnené na webe www.ucr.sk pred podujatím. Tým, ktorí si štartový čas nezvolia, bude pridelený organizátorom. Maximálna kapacita vlny je 100 pretekárov. Pretekárom bude umožnené vojsť do koridoru 10 minút pred štartom vlny. Na podujatie sa dostavte minimálne 1 hodinu pred vašim plánovaným štartom.

Tresty: V prípade nezdolanie prekážky je pretekár povinný absolvovať 20 burpees. Za platný pokus sa berie burpee vtedy, keď v spodnej polohe dôjde k dotyku hrudníka zeme a v hornej polohe je nutný výskok s rukami za hlavou. V prípade porušenia pravidiel je burpee neplatný.

 • Prihlasovanie: 
  - on-line do 06.06.2018 prostredníctvom predpredaj.sk a ucr.sk 
  - osobne v piatok 08.06.2018 od 12:00 do 18:00 hod. v OC Retro - Bratislava marathon running store, Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit
  - osobne v sobotu 09.06.2018 od 07:30 do max. jednej hodiny pred štartom svojej vlny na mieste konania podujatia, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit.

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty (k stiahnutiu tu):

a)     Súhlas so spracovaním osobných údajov,
b)     Prehlásenie o zdravotnom stave,
c)     Reverz           
d)     Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka / vrátane prevzatia štartového balíka iného tímu ako toho, ktorého ste členom).

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info(at)ucr.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.
 

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:
na mieste konania podujatia
• v piatok 08.06.2018 od 12:00 do 18:00 hod. v OC Retro - Bratislava marathon running store, Nevädzová 6, 821 01 Bratislava
• v sobotu 09.06.2018 od 07:30 do max. jednej hodiny pred štartom svojej vlny na mieste konania podujatia, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit.
Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia ucr.sk

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho písomným súhlasom zaslaním mailom na adresu info@ucr.sk), môžete tak urobiť písomne na info(at)ucr.sk najneskôr do 28.05.2018. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi.
Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.
Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Štartovné (v závislosti od dátumu platby):
Jednotlivci:

 • 25 € pri zaplatení do 30.04.2018
 • 30 € pri zaplatení do 31.05.2018
 • 35 € pri zaplatení do 09.06.2018, resp. priamo na podujatí počas prezentácie, ak nebude naplnený účastnícky limit

Tím:

 • 23 € pri zaplatení do 30.04.2018
 • 28 € pri zaplatení do 31.05.2018
 • 33 € pri zaplatení do 09.06.2018, resp. priamo na podujatí počas prezentácie, ak nebude naplnený účastnícky limit

ELITE: v prípade záujmu o účasť v tejto kategórií je potrebné doplatiť 5 € poplatok, ktorý je zarátaný v štartovnom.

 • 30 € pri zaplatení do 30.04.2018
 • 35 € pri zaplatení do 31.05.2018
 • 40 € pri zaplatení do 09.06.2018, resp. priamo na podujatí počas prezentácie, ak nebude naplnený účastnícky limit

ŠTAFETY:

 • 20 €/osoba bez ohľadu na dátum platby

Kategórie:

 • Jednotlivci

Muži:

  •  ELITE (kategória bez rozdielu veku)
  •  16 – 29 rokov (rok narodenia 1989 – 2002)
  •  30 – 39 rokov (rok narodenia 1979 – 1988)
  •  40 – 49 rokov (rok narodenia 1969 – 1978)
  •  50 – a viac rokov (rok narodenia 1968 a skôr)

Ženy:

  •  ELITE (kategória bez rozdielu veku)
  •  16 – 29 rokov (rok narodenia 1989 – 2002)
  •  30 – 39 rokov (rok narodenia 1979 – 1988)
  •  40 – 49 rokov (rok narodenia 1969 – 1978)
  •  50 – a viac rokov (rok narodenia 1968 a skôr)
 • Tím
 • minimálne 3 členovia
 • vekový limit od 16 rokov
 • pre vyhodnotenie tímu je potrebné, aby aspoň 3 členovia dokončili preteky
 • zaznamenáva sa čas každého pretekára, výsledný čas družstva je spoločný čas troch najlepších pretekárov
 • zmiešaný tím je povolený
 • štart v rôznych vlnách je povolený
 • Štafety
 • 2 členovia (môžu byť zmiešané)
 • rozdelená trasa na 2 časti
 • vekový limit od 16 rokov
 • odovzdávkové územie pri PKO, Dvořákovo nábrežie, Bratislava
 • štafetová odovzdávka prebehne odovzdaním čipu druhému účastníkovi

Štartový balíček obsahuje:

 • štartové číslo spolu s čipom na meranie času (čip je samostatný a je potrebné ho mať umiestnený na nohe, za čip sa platí záloha 10€, ktorá bude vrátená pri odovzdaní čipu), v prípade odpadnutia čísla bude každému pretekárovi pre prezentácií udelený náramok na ruku so štartovým číslom.
 • účastnícky batôžtek s logom podujatia
 • tričko s logom podujatia
 • medailu po prebehu cieľom
 • občerstvenie na trati a v cieli
 • reklamné predmety od partnerov podujatia
 • zaslanie fotografií z trate
 • pasta party
 • zaslanie SMS s výsledným časom po dobehu do cieľa
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie
 • možnosť uschovať si počas behu veci v úschovni

Informácie:
Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.ucr.sk
Kontakty:         telefón:  00421/904 404 638
e-mail:   info@ucr.sk
Vecné ceny:

 • prvých päť ELITE mužov a žien získa price money (1. 100 €, 2. 60 €, 3. 40 €, 4. 30 €, 5. 20 €) trofej a vecné ceny
 • prvé tri tímy získajú vecné ceny
 • prvé tri štafety získajú vecné ceny
 • vecné ceny získajú aj víťazi jednotlivých vekových kategórií muži aj ženy

Na podujatí sa neoceňuje absolútne poradie.

Šatne a úschovňa:
Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

WC:
Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.
Zdravotná služba:
V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor Urban city race, s.r.o si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.
 
Tešíme sa na Vás !!!