7 km po kategóriách

7 km muži

7 km ženy

7 km tímy

V prípade otázok/nejasností prosím kontaktovať VOS-TPK s.r.o., vos(at)vos-tpk.sk